Contact Us

Tel:(86) 374-3211629
         (86) 374-3217001
  Fax:(86) 374-3211658
Email:
  guojitoubiao@163.com
  13523287119@163.com
Add:NO.1298,Xuji Avenue,
  Xuchang,Henan Province, P.R.China